Company Profile

Company Profile

บริษัท เน็ตไบร์ท จำกัด ก่อตั้งปี 2004-ปัจจุบัน

Net Bright  ผู้ให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ  IT แบบครบวงจร ให้กับกลุ่มหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2004  เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านเน็ตเวิร์ค และสร้างความแตกต่างในการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท ผ่านการใช้งานระบบ IT ที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางด้านไอที  ลดช่องว่างในการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร ลูกค้าสามารถทำงานและติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบเน็ตเวิร์คที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

Net Bright  ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่มีมากกว่า 100 บริษัททั่วประเทศ ลูกค้าของเรามีทั้งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต โทรคมนาคม ดาต้าเซ็นเตอร์  สถาบันการศึกษา รวมไปถึงองค์กรในระดับเอ็นเตอร์ไพร์ท ด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าจึงทำให้  Net Bright  เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งจากกลุ่มลูกค้า, คู่ค้า และเจ้าของสินค้า ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทแถวหน้าในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างครบวงจร .


Certified

  • WhatsUp Gold Authorized Distributor Thailand (Progress l Ipswitch)
  • Cisco Premier Partner
  • Cisco Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization
  • Cisco Advanced Data Center Architecture Specialization
  • Cisco Advanced Technology Partner ISE
  • VMware Certified Professional
  • Paessler Silver Partner
  • Cisco Certified Internetwork Expert Routing and Switching (CCIE Routing and Switching)
  • Cisco Certified Internetwork Expert Datacenter (CCIE Datacenter) Coming soon