File Transfer

Manage & Secure File Transfer

โซลูชั่นซอฟต์แวร์ การบริหารและโอนย้ายไฟล์ อย่างปลอดภัย
MOVEit Managed File Transfer Workflow Automation & Integration

Secure Managed File Transfer Software for the Enterprise

MOVEit  คือ Secure Managed File Transfer Software for the Enterprise สามารถโอนย้ายไฟล์ข้อมูลอัตโนมัติ และสร้างนโยบายการรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ด้วย MOVEit โซลูชั่นที่จะช่วยให้การถ่ายโอนแฟ้มและข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีความครบถ้วน เนื่องจากมีคุณสมบัติเช่นการเข้ารหัสข้อมูล (encryption), การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data integrity checks), และการส่งสัญญาณการแจ้งเตือนเมื่อการถ่ายโอนเกิดข้อผิดพลาด 

Play Video

MOVEit® Transfer: On-Premises Managed File Transfer (MFT) software

MOVEit File Transfer เป็นโซลูชันการส่งและรับไฟล์แบบมีความปลอดภัยที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Ipswitch, Inc. (ที่ตอนนี้เป็นบริษัทของ Progress Software Corporation) ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการแฟ้มและการโอนไฟล์ระหว่างองค์กร โดยเฉพาะเมื่อต้องการความปลอดภัยและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในกระบวนการการส่งข้อมูล.

MOVEit File Transfer มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการโอนไฟล์และให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ระบบนี้มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย และมีการตรวจสอบและการติดตามการทำงานของไฟล์ที่ถูกส่งไปยังผู้รับ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการสิทธิ์และการกำหนดนโยบายการใช้งานที่ควบคุมการเข้าถึงไฟล์.

MOVEit File Transfer ช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการส่งหรือรับไฟล์ที่มีความลับและต้องการความคงสมบูรณ์และปลอดภัยในกระบวนการการสื่อสาร.

ระบบ MOVEit File Transfer มีคุณสมบัติที่สำคัญอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการจัดการการโอนไฟล์ รวมถึง:
  1. การตรวจสอบสิทธิ์แบบละเอียด: คุณสามารถกำหนดสิทธิ์และการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างละเอียดตามความต้องการขององค์กร ทำให้สามารถควบคุมในการแชร์ข้อมูลและป้องกันการเข้าถึงไม่ถูกต้อง.

  2. การตรวจสอบและบันทึก: ระบบ MOVEit สามารถบันทึกทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการการส่งแฟ้ม เช่น การบันทึกการถ่ายโอนไฟล์และการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยและการเป็นไปตามข้อกำหนด.

  3. การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance): MOVEit ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล เช่น HIPAA, GDPR, PCI DSS, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้องค์กรสามารถป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล.

  4. การสนับสนุนการทำงานแบบไดนามิก: MOVEit สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันและระบบอื่น ๆ ในองค์กร เพื่อให้กระบวนการการส่งแฟ้มเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ.

  5. ความยืดหยุ่น: ระบบนี้มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการขององค์กร รวมถึงการใช้งานในรูปแบบ On-premise.

MOVEit Architecture

กระบวนการการโอนย้ายไฟล์อัตโนมัติระหว่างองค์กร (Business-to-Business Automated File Transfer)

มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นประจำ โดยเฉพาะองค์กรที่มีปริมาณข้อมูลที่มาก และต้องการให้กระบวนการโอนย้ายไฟล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้ Automate File Transfer ช่วยลดเวลาในการโอนย้ายข้อมูลระหว่างองค์กร ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูลระหว่างองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโอนย้ายข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ ที่อาจเป็นการโอนย้ายข้อมูลแบบมือถือหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่สามารถทำงานได้เองแบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ Automate File Transfer ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างองค์กร ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีระบบการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งไปยังองค์กรอื่นๆ ทำให้ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล หรือถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กรเป้าหมาย

File Transfer Automation Software

MOVEit Automation works with MOVEit Cloud, MOVEit Transfer, hybrid cloud endpoints (AWS S3, Azure Blob, SharePoint, etc.) or any FTP system to provide advanced workflow automation capabilities without the need for scripting.

ซอฟต์แวร์นี้เป็นระบบการจัดการการถ่ายโอนไฟล์และการทำงานอัตโนมัติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยและการควบคุมในการถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ ในระบบองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่

MOVEit Automation มีความสามารถในการสร้างกระบวนการที่อัตโนมัติเพื่อจัดการกับการถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญ โดยสามารถทำตารางการทำงานของการส่งหรือรับไฟล์ทั้งในระบบองค์กรหรือระหว่างองค์กร มันยังสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลที่ถ่ายโอนมีการเข้ารหัสและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มันยังมีความสามารถในการตรวจสอบและบันทึกการทำงานที่เกิดขึ้นในระบบเพื่อการตรวจสอบและรายงานผลการทำงานต่อไป

บริษัท เน็ตไบร์ท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย Authorized Distributor อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต 


บริษัท เน็ตไบร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเภทของ System Integrator (SI) ให้บริการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลให้บริการหลังการขาย แบบ Total Enterprise Solutions ด้วยทีมงานของเราเอง ธุรกิจของเราเติบโตมาจากการช่วยให้ผู้ที่ใช้บริการทุกราย มีธุรกิจที่เติบโตขึ้นไปพร้อม ๆ กัน พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อกัน มีความพึงพอใจในบริการ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศไทยเรื่อยมา

ดังนั้นทางบริษัทซึ่งมีเจ้าหน้าที่และทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงมาอย่างยาวนานและเข้าใจในแนวทางธุรกิจของลูกค้า จึงสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าให้สามารถนำ เอาระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Our Hand-Picked Solution Vendors

เรามีประสบการณ์ในสายงานมาหลายปี โซลูชันของเรามีชื่อเสียง เชื่อถือได้สูง และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

Implementation

Net Bright l Progress Team นำเสนอความเชี่ยวชาญเชิงลึกที่ช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานร่วมกับคุณเพื่อนำโซลูชั่นที่เหมาะสมไปใช้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ปัญหา รับความต้องการ

Annual Maintenance

ในทุกๆปี ทางทีมงานฯ จะให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่นใบอนุญาตอัพเกรด การแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนทั้งในและนอกสถานที่แก่ลูกค้า ทั้งการออกบูธ และการจัดงาน Webinar

Training

เราไม่เพียงแค่ให้ใบอนุญาตเท่านั้น แต่ยังให้การบริการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าทุกราย โดยทีมงานที่มีประสบการการใช้งานซอฟต์แวร์ ประเภทนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับงาน ได้อย่างรวดเร็ว

Installation

เราให้บริการติดตั้งระบบประเภทต่างๆ ทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราจะให้บริการที่มีความเสี่ยงต่ำและรวดเร็วขึ้น

ต้องการให้ฝ่ายดูแลลูกค้าติดต่อกลับ หรือขอใบเสนอราคา กรุณากรอกฟอร์มรับข้อมูล ด้านล่างนะคะ

Request Progress MFT