Network Monitoring

IT Infrastructure

& Network Monitoring

โซลูชั่นซอฟต์แวร์ ตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบศูนย์รวม
WhatsUp® Gold 2022 integrating with Flowmon

ตรวจสอบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Software WhatsUp Gold

Discover Your Network
Get Real-time Alerts
Resolve Issues Quickly

โซลูชั่นการตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์กเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการระบบเน็ตเวิร์กทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจระดับ SMB ไปจนถึงระดับเอ็นเตอร์ไพรส์

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเน็ตเวิร์กสร้างความปวดหัวให้กับผู้ดูแลระบบอย่างมากมาย จากปัญหาเล็ก ๆ ก็สามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบให้กับการดำเนินธุรกิจขอบริษัท หลาย ๆ บริษัทที่ผู้ดูแลระบบเลือกนำ Network Monitoring Software เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์ก เพื่อสร้างศักยภาพในการมองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระบบเน็ตเวิร์กล่วงหน้า เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นจริงและสร้างผลกระทบวงกว้างต่อบริษัท ในขณะที่ผู้ดูแลระบบที่ไม่มี Network Monitoring Software ยังคงต้องปวดหัวกับการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น กว่าจะวิเคราะข้อมูลจาก Log ต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุและจัดการแก้ปัญหาเหล่านั้น ก็ต้องใช้เวลาและอาจเกิดความสูญเสียต่อบริษัทได้

หลักการง่าย ๆ ในการทำงานของ WhatsUp Gold คือการให้อำนาจแก่ผู้ดูแลระบบให้สามารถมองเห็นการทำงานของระบบเน็ตเวิร์กจากหน้าคอนโซลเดียว และสามารถเลือกการแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่ต้องการให้แสดงผลบนหน้าคอนโซลได้ตามต้องการ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนระบบเน็ตเวิร์กได้แบบ Real Time และสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารระบบเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเน็ตเวิร์กเพียงอย่างเดียว ยังมีปัญหาที่เกิดจากตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่บนเน็ตเวิร์กนั้น ๆ เช่น อุปกรณ์ Server, Switch, Router เป็นต้น ดังนั้น Network Monitoring Software ที่ดีต้องสามารถมอร์นิเตอร์ลงไปได้ถึงอุปกรณ์ปลายทางที่ติดตั้งอยู่บนเครือข่ายด้วย และสิ่งที่เป็นสำคัญที่สุดของการบริหารระบบเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพ คือการมองเห็นและวางแผนแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้น และป้องกันปัญหาเล็ก ๆ ในระบบเน็ตเวิร์กไม่ให้กลายปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 

WhatsUp Gold ได้รับเหรียญทอง Quadrant สำหรับการตรวจสอบเครือข่ายในปี 2564

การแก้ไขปัญหา

การตรวจสอบความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพสำหรับเครือข่าย ระบบ แอปพลิเคชันและคลาวด์

ตรวจสอบอุปกรณ์

เซิร์ฟเวอร์ เราเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ไร้สาย อุปกรณ์เสมือน อุปกรณ์คลาวด์ และอื่นๆ

ตรวจสอบการใช้งาน Applications

แจ้งเตือนและรายงานประสิทธิภาพ, response times และอื่นๆ

วิเคราะห์ปริมาณการใช้เครือข่าย

แยกแยะแบนด์วิดท์และการเชื่อมต่อที่น่าสงสัย

จัดการค่า Configurations

สำรองข้อมูลและกู้คืนการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดและสนับสนุนข้อกำหนดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หลีกเลี่ยงการหยุดทำงานด้วยเครื่องมือตรวจสอบเครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมในองค์กรและคลาวด์ ตรวจจับปัญหาเครือข่ายก่อนที่ผู้ใช้จะรายงาน แก้ไขปัญหาได้เร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแผนที่โทโพโลยี (topology map)แบบโต้ตอบที่แสดงการเชื่อมต่อ

Essential IT Monitoring

WhatsUp Gold 2022

WhatsUp Gold คือ Network Monitoring Software ช่วยป้องกันระบบเครือข่ายหยุดทำงาน ด้วยการติดตามและเฝ้าระวังแบบเชิงรุก ด้วย WhatsUp Gold เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสังเกตเห็นการจัดการต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพเครือข่ายจากได้จากที่เดียว

ตรวจสอบทุกอย่างด้วยที่อยู่ IP

WhatsUp Gold สามารถตรวจสอบทุกสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรโตคอลการตรวจสอบมาตรฐาน รวมถึง Ping, SNMP, WMI สำหรับ Windows และ SSH สำหรับ Unix และ Linux รองรับภาษาสคริปต์เช่น VBscript และ PowerShell WhatsUp Gold ยังสามารถใช้การสืบค้น SQL เพื่อสร้างการตรวจสอบฐานข้อมูล WhatsUp Gold รองรับการตรวจสอบ 3 รูปแบบคือ:

  • Active : Active Monitors สำรวจสถานะอุปกรณ์ในเชิงรุก ตัวอย่างเช่น Ping Monitor ที่ใช้งานอยู่ซึ่งใช้เพื่อระบุว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะ Up/Down
  • Performance : การตรวจสอบประสิทธิภาพจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น การใช้ CPU และหน่วยความจำ ตัวอย่างเช่น การใช้งาน CPU บนสวิตช์ของ Cisco อยู่ที่ 75%
  • Passive : อุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดค่าให้ส่งข้อมูลการจัดการออกไปในเครือข่าย วิธีการทั่วไปสองวิธีคือ  SNMP และ Windows Events ระบบ WhatsUp Gold รวบรวม แจ้งเตือน และรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้โดยใช้ Passive Monitors
ความสามารถในการ MONITORING ของ WHATSUP GOLD

• สามารถบอกเราได้ว่า มีอะไรอยู่ภายในเครือข่าย โดยสามารถค้นหา อุปกรณ์ หรือ เซอร์วิส ที่รันอยู่บน Windows หรือ Unix/Linux ได้จาก IP Address
• สามารถกำหนดรูปแบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าของอุปกรณ์หรือกลุ่มของอุปกรณ์ได้
• มีการแจ้งเตือนผ่านรูปแบบของอีเมล์ SMS ข้อความ หรือแจ้งเตือนด้วยเสียง
• แสดงกราฟ และแผนที่ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถกำหนดเป็นสีสันต่าง ๆ ได้
• แจ้งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ หรือกลุ่มของอุปกรณ์ให้ผู้ดูแลระบบรับทราบ
• สามารถตั้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ (Threshold monitoring) ได้ตามต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานของอุปกรณ์
• ทำรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ กลุ่ม และ site ที่มีรายละเอียดครอบคลุม
• สามารถเรียกดูรายงานบนอุปกรณ์ tablet หรือ smart phone

เลือก Editions และ การนับ Licensing

 PREMIUMPREMIUMTOTAL PLUS
LicenseAnnual SubscriptionPerpetualPerpetual
Device & Server Monitoring
Automatic Discovery
Interactive Maps
Availability & Performance
Alerts and Notifications
Custom Dashboards & Reporting
Wireless Network Monitoring
Cloud & Storage Monitoring
Network Traffic AnalysisAdd-OnAdd-On
Application MonitoringAdd-OnAdd-On
Virtualization MonitoringAdd-OnAdd-On 
Configuration ManagementAdd-OnAdd-On
Log ManagementAdd-OnAdd-On
Scalability PollersAdd-OnAdd-On
SupportIncluded in Subscription1st Year Included1st Year Included
LicensingDevice-BasedDevice-BasedPoint-Based
    

Using Flowmon Dashboards in WhatsUp Gold

What’s New with WhatsUp Gold 2022

Simple, Integrated Log Management

WhatsUp Gold Log Management provides easy visibility and management of device log data – all integrated into an easy-to-use, industry-leading interface. You can monitor, filter, search and alert on syslogs or Windows logs for every device in your network while also watching for meta trends like log volume changes.

บริษัท เน็ตไบร์ท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย Authorized Distributor อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต 


บริษัท เน็ตไบร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเภทของ System Integrator (SI) ให้บริการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลให้บริการหลังการขาย แบบ Total Enterprise Solutions ด้วยทีมงานของเราเอง ธุรกิจของเราเติบโตมาจากการช่วยให้ผู้ที่ใช้บริการทุกราย มีธุรกิจที่เติบโตขึ้นไปพร้อม ๆ กัน พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อกัน มีความพึงพอใจในบริการ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศไทยเรื่อยมา

ดังนั้นทางบริษัทซึ่งมีเจ้าหน้าที่และทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงมาอย่างยาวนานและเข้าใจในแนวทางธุรกิจของลูกค้า จึงสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าให้สามารถนำ เอาระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Our Hand-Picked Solution Vendors

เรามีประสบการณ์ในสายงานมาหลายปี โซลูชันของเรามีชื่อเสียง เชื่อถือได้สูง และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

Implementation

Net Bright l Progress Team นำเสนอความเชี่ยวชาญเชิงลึกที่ช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานร่วมกับคุณเพื่อนำโซลูชั่นที่เหมาะสมไปใช้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ปัญหา รับความต้องการ

Annual Maintenance

ในทุกๆปี ทางทีมงานฯ จะให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่นใบอนุญาตอัพเกรด การแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนทั้งในและนอกสถานที่แก่ลูกค้า ทั้งการออกบูธ และการจัดงาน Webinar

Training

เราไม่เพียงแค่ให้ใบอนุญาตเท่านั้น แต่ยังให้การบริการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าทุกราย โดยทีมงานที่มีประสบการการใช้งานซอฟต์แวร์ ประเภทนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับงาน ได้อย่างรวดเร็ว

Installation

เราให้บริการติดตั้งระบบประเภทต่างๆ ทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราจะให้บริการที่มีความเสี่ยงต่ำและรวดเร็วขึ้น

ต้องการให้ฝ่ายดูแลลูกค้าติดต่อกลับ หรือขอใบเสนอราคา กรุณากรอกฟอร์มรับข้อมูล ด้านล่างนะคะ