Network Monitoring

Network Monitoring

โซลูชั่นซอฟต์แวร์ ตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบศูนย์รวม
WhatsUp® Gold

ตรวจสอบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Software WhatsUp Gold

Monitor Devices

Servers, routers, storage, wireless, virtual, cloud devices and more.

Monitor Applications

Alert and report on performance, response times and an array of other metrics.

Analyze Network Traffic

Identify bandwidth hogs and suspicious connections.

Manage Configurations

Automate configuration backups and restores to reduce errors and support compliance requirements.

Discover Your Network
Get Real-time Alerts
Resolve Issues Quickly
Essential IT Monitoring

WhatsUp Gold

WhatsUp Gold คือ Network Monitoring Software ช่วยป้องกันระบบเครือข่ายหยุดทำงาน ด้วยการติดตามและเฝ้าระวังแบบเชิงรุก ด้วย WhatsUp Gold เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสังเกตเห็นการจัดการต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพเครือข่ายจากได้จากที่เดียว

โซลูชั่นการตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์กเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการระบบเน็ตเวิร์กทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจระดับ SMB ไปจนถึงระดับเอ็นเตอร์ไพรส์

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเน็ตเวิร์กสร้างความปวดหัวให้กับผู้ดูแลระบบอย่างมากมาย จากปัญหาเล็ก ๆ ก็สามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบให้กับการดำเนินธุรกิจขอบริษัท หลาย ๆ บริษัทที่ผู้ดูแลระบบเลือกนำ Network Monitoring Software เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์ก เพื่อสร้างศักยภาพในการมองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระบบเน็ตเวิร์กล่วงหน้า เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นจริงและสร้างผลกระทบวงกว้างต่อบริษัท ในขณะที่ผู้ดูแลระบบที่ไม่มี Network Monitoring Software ยังคงต้องปวดหัวกับการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น กว่าจะวิเคราะข้อมูลจาก Log ต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุและจัดการแก้ปัญหาเหล่านั้น ก็ต้องใช้เวลาและอาจเกิดความสูญเสียต่อบริษัทได้ หลักการง่าย ๆ ในการทำงานของ WhatsUp Gold คือการให้อำนาจแก่ผู้ดูแลระบบให้สามารถมองเห็นการทำงานของระบบเน็ตเวิร์กจากหน้าคอนโซลเดียว และสามารถเลือกการแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่ต้องการให้แสดงผลบนหน้าคอนโซลได้ตามต้องการ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนระบบเน็ตเวิร์กได้แบบ Real Time และสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารระบบเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเน็ตเวิร์กเพียงอย่างเดียว ยังมีปัญหาที่เกิดจากตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่บนเน็ตเวิร์กนั้น ๆ เช่น อุปกรณ์ Server, Switch, Router เป็นต้น ดังนั้น Network Monitoring Software ที่ดีต้องสามารถมอร์นิเตอร์ลงไปได้ถึงอุปกรณ์ปลายทางที่ติดตั้งอยู่บนเครือข่ายด้วย และสิ่งที่เป็นสำคัญที่สุดของการบริหารระบบเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพ คือการมองเห็นและวางแผนแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้น และป้องกันปัญหาเล็ก ๆ ในระบบเน็ตเวิร์กไม่ให้กลายปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 
ความสามารถในการ MONITORING ของ WHATSUP GOLD

• สามารถค้นหา อุปกรณ์ หรือ เซอร์วิส ที่รันอยู่บน Windows หรือ Unix/Linux ได้จาก IP Address
• สามารถกำหนดรูปแบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าของอุปกรณ์หรือกลุ่มของอุปกรณ์ได้
• มีการแจ้งเตือนผ่านรูปแบบของอีเมล์ SMS ข้อความ หรือแจ้งเตือนด้วยเสียง
• แสดงกราฟ และแผนที่ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถกำหนดเป็นสีสันต่าง ๆ ได้
• แจ้งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ หรือกลุ่มของอุปกรณ์ให้ผู้ดูแลระบบรับทราบ
• สามารถตั้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ (Threshold monitoring) ได้ตามต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานของอุปกรณ์
• ทำรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ กลุ่ม และ site ที่มีรายละเอียดครอบคลุม
• สามารถเรียกดูรายงานบนอุปกรณ์ tablet หรือ smart phone

Plug-In โมดูล

Each plug-in module integrates seamlessly with WhatsUp Gold extending core discovery, alerting, reporting and dashboard capabilities.

Network Traffic Analysis
Application Monitoring
Configuration Management

Simple, Integrated Log Management

WhatsUp Gold Log Management provides easy visibility and management of device log data – all integrated into an easy-to-use, industry-leading interface. You can monitor, filter, search and alert on syslogs or Windows logs for every device in your network while also watching for meta trends like log volume changes.