Net Bright ได้รับรางวัล Cisco FY2020 Innovation Excellence Partner of the Year

Net Bright ได้รับรางวัล Cisco FY2020 Innovation Excellence Partner of the Year

จากงาน Cisco Thailand Partner Appreciation Event 2021ด้วยวิสัยทัศน์และการเล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนา Solution ด้าน Software Developer เพื่อพัฒนาและสร้าง Integrated Solutions ร่วมกับ Cisco ทำให้สามารถช่วยขยายฐานลูกค้าและเปิดตลาดใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้าง Brand Awareness ให้กับผลิตภัณฑ์ของ Cisco ได้เพิ่มมากขึ้น และการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละโจทย์ที่ท้าทาย จึงเป็นเหตุผลหลักที่แสดงให้เห็นว่า Net Bright มีการพัฒนาทั้งตัวบุคลากรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานจากผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา สนใจติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท Net…