WhatsUp Gold ได้รับเหรียญทองด้าน Network Monitoring Data 2021 จาก Quadrant

WhatsUp Gold ได้รับเหรียญทองด้าน Network Monitoring Data 2021 จาก Quadrant

โดยวัดจากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากคู่แข่งทั้งหมด 16 SolutionCredit : https://prgress.co/3fgWcY2#Progress #WUG #WhatsUpGoldสนใจติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท Net Bright Co.,Ltd (Distributor in Thailand)65/150 Chamnan Phenjati Business Center Building18th Fl., Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10310Tel: +66 (0) 2643-8811Fax: +66…

Cisco เปิดตัว Webex Suite พร้อมโลโก้ใหม่

Cisco เปิดตัว Webex Suite พร้อมโลโก้ใหม่

การทำงานแบบ Hybrid Work นั้นต้องตอบโจทย์ในหลายหัวข้อ ทั้งเรื่องของความยืดหยุ่น ความมั่นคงปลอดภัย บริหารจัดการได้ และที่สำคัญต้องใช้งานง่ายสามารถเข้าถึงทุกคน ด้วยเหตุนี้ Webex Suite จะมาในรูปแบบของ Subscription เดียวที่มีทุกแอปพลิเคชันทั้ง การโทร การส่งข้อความ การทำโพล การประชุม และการจัดอีเวนต์ออนไลน์ ซึ่งหมายถึงว่าองค์กรไม่ต้องเลือกและพร้อมใช้ได้ทุกอย่างทั้งนี้ Cisco ยังได้ออกแบบโลโก้ใหม่ซึ่งเป็นเหมือนตัวอักษณ W ไขว้กลับกัน เสมือนว่า 2 มือร่วมกัน หมายถึงการเข้าร่วมของสมาชิก ส่วนลักษณะของความโค้งมนวงกลมสื่อถึงการทำงานเป็นทีมจะเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ในทุกคนรายละเอียดเพิ่มเติม: http://cs.co/6189yz5izสนใจติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท…