Success Stories Manage File Transfer

SUCCESS STORIES

MFT for Finance & Banking | Financial Services File Transfer

ความสำคัญของการถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

MFT for Finance & Banking | Financial Services File Transfer

ในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการเงินไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญเท่านั้น ธนาคารกำลังเพิ่มการแข่งขันและนวัตกรรมในบริการทางการเงิน ทำให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถควบคุมวิธีจัดการการเงินของตนได้มากขึ้น ประสบการณ์ของลูกค้ามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นบริการทางการเงินและธนาคารจึงต้องเข้าถึงได้และสะดวกสบาย

 

การจัดการการถ่ายโอนไฟล์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการบริหารและดำเนินงานที่มีการใช้ข้อมูลหลายอย่าง

1. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การเลือกเทคโนโลยีการถ่ายโอนไฟล์ที่เหมาะสมสำคัญอย่างมาก เช่น FTP (File Transfer Protocol), SFTP (Secure File Transfer Protocol), HTTP/HTTPS, หรือใช้บริการคลาวด์เช่น Dropbox, Google Drive, หรือ Microsoft OneDrive ซึ่งมีความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานตามความเหมาะสมขององค์กรของคุณ

2. ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ใช้การเข้ารหัส (encryption) ทั้งในการถ่ายโอนและบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการใช้ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย เช่น firewall และการตรวจสอบความปลอดภัยของไฟล์ก่อนและหลังการถ่ายโอน

3. การกำหนดสิทธิ์

ระบบสิทธิ์ที่ถูกต้องช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างเหมาะสม ให้เพียงผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นสามารถเข้าถึงและแก้ไขไฟล์

4. การตรวจสอบและบันทึกการกระทำ

การตรวจสอบการกระทำการถ่ายโอนไฟล์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อติดตามผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์

5. การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลช่วยในการป้องกันข้อมูลไม่สูญหายในกรณีข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

6. การตรวจสอบความเป็นไปได้

พิจารณาการใช้บริการภายนอกหรือบริการบุคคลที่สามที่มีความสามารถในการจัดการการถ่ายโอนไฟล์ให้เรา แต่ต้องทราบถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยง

Legacy FTP ความท้าทายด้วยวิธีการถ่ายโอนไฟล์แบบเดิมๆ

วิธีการถ่ายโอนไฟล์แบบเดิมๆ เช่น อีเมลและ FTP ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงินและเวิร์กโฟลว์การถ่ายโอนไฟล์ วิธีการถ่ายโอนไฟล์แบบเดิมเหล่านี้ขาดคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งซึ่งจำเป็นในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากภัยคุกคามภายนอก ทำให้เนื้อหาเสี่ยงต่อการถูกแฮกเกอร์และบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต และหากไม่มีแนวทางการตรวจสอบและความสามารถในการรายงานที่เหมาะสม การติดตามกิจกรรมการถ่ายโอนไฟล์และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอาจทำได้ยากขึ้น

MFT หรือ Manage File Transfer

คือโซลูชันการถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัยซึ่งเหมาะสำหรับธนาคารและองค์กรทางการเงินและผู้ร่วมธุรกิจเพื่อปรับปรุง เข้ารหัส และทำให้กระบวนการและข้อกำหนดในการถ่ายโอนไฟล์ที่สำคัญเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทางด้านระบบการธนาคารมีความสำคัญมาก เนื่องจากธนาคารต้องจัดการกับข้อมูลทางการเงินที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลทางการเงิน บันทึกของลูกค้า เอกสารทางกฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องการความปลอดภัยอย่างสูง

  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลที่มีความลับและต้องปลอดภัย การใช้ Manage File Transfer ช่วยในการรักษาความลับของข้อมูลที่ถูกส่งและรับระหว่างธนาคารและคู่ค้าทางธุรกิจ โดยการเข้ารหัสข้อมูลและใช้โปรโตคอลที่มีความปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงในการรั่วไหลข้อมูลและการแฮก
  • ความถูกต้องและความเชื่อถือ: Manage File Transfer ช่วยให้การโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เช่น การตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการโอนถ่าย เพื่อป้องกันความผิดพลาดในข้อมูลและรักษาความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
  • ความเร็วและประสิทธิภาพ: การธนาคารต้องการโอนถ่ายข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดำเนินงานของธนาคารและลูกค้า การใช้ Manage File Transfer ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาในการโอนถ่ายและประหยัดทรัพยากรที่ไม่จำเป็น
  • ความยืดหยุ่นในการจัดการ: Manage File Transfer ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงกระบวนการการโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลในระบบการธนาคารได้ตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งช่วยในการปรับตัวกับสภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า
  • การประหยัดทรัพยากร: Manage File Transfer ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ หรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ นี่สามารถช่วยให้ธนาคารลดต้นทุนและเพิ่มกำไรได้
  • การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: การใช้ Manage File Transferที่มีความเป็นธรรมและความถูกต้องช่วยสร้างความพึงพอใจในลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในธนาคารและเลือกใช้บริการของธนาคารอย่างยาวนาน


โซลูชันการถ่ายโอนไฟล์ที่มีการจัดการ (MFT) และการถ่ายโอนไฟล์แบบอัตโนมัติ (without writing scripts or code)

มีคุณสมบัติความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงการดำเนินงาน โซลูชัน MFT ให้การเข้ารหัส การรับรองความถูกต้อง และการควบคุมการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่กำลังถ่ายโอน นอกจากนี้ โซลูชัน MFT ยังทำให้การถ่ายโอนไฟล์เป็นแบบอัตโนมัติ ช่วยลดความจำเป็นในการแทรกแซงด้วยตนเอง และส่งผลให้เวลาในการถ่ายโอนเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Software Secure & Automate File Transfer หรืออาจเรียกว่า Manage File Transfer (MFT)

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ลดเวลาการ Implement ระบบทั้งด้านการ Install และ Config ช่วยให้การส่งไฟล์เป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งและรับไฟล์ต่างๆ ระหว่างบริษัทหรือระหว่างระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งไฟล์ด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัย  ไม่ว่าจะใช้วิธีการส่งผ่านอีเมลหรือ FTP ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสมกับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ MFT ยังมีการเข้ารหัสข้อมูลและส่งผ่านช่องทางที่มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแฮกเกอร์และการแอบดักรับข้อมูล และยังมีการเก็บบันทึกการส่งไฟล์และการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมด เพื่อให้ธุรกิจสามารถติดตามได้ว่าไฟล์ได้ถูกส่งหรืออัปโหลดเรียบร้อยแล้ว โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบด้วยตนเอง และยังสามารถตรวจสอบสถานะการส่งไฟล์ได้ตลอดเวลาผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมล ทำให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบสถานะการส่งไฟล์และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที

ยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ได้ตามบทบาทและระดับของผู้ใช้งาน ทำให้ธุรกิจมีความมั่นใจว่าข้อมูลและไฟล์ของพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยอย่างมากที่สุด

Success Stories อื่นๆ