Success Stories Network Traffic Analysis

SUCCESS STORIES

Network Traffic Analysis : Financial Services Network Challenges

ความท้าทายของระบบเครือข่ายบริการทางการเงิน

Financial Services - Analyze efficiently high volumes of network traffic 

การรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในเครือข่ายคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่าย สถาบันการเงินมีความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำกับดูแลที่เข้มงวด เหนือกว่าธุรกิจเชิงพาณิชย์เกือบทั้งหมด การปกป้องข้อมูล ข้อมูลระบุตัวตน อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันไม่เพียงมีความสำคัญต่อธุรกิจเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแล

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ทางการเงิน

เป็นที่ชัดเจนว่าการตรวจสอบเครือข่ายในภาคการเงินเป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ทางการเงิน หากไม่มีสิ่งนี้ จะขาดการมองเห็นอุปกรณ์หลัก รวมถึงการรับส่งข้อมูลเครือข่าย กิจกรรม และสถานะการกำหนดค่า โดยขั้นตอนที่สามารถช่วยในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด

 1. วางแผนและเตรียมความพร้อม:
  จำเป็นต้องมีแผนการจัดการเครือข่ายที่เตรียมพร้อมในกรณีของเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การสำรองข้อมูล, แผนการกู้คืน, และแนวทางการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
 2. การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล:
  การเก็บรวบรวมข้อมูล NetFlow Analyzer และเครื่องมือการตรวจสอบเครือข่ายอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถติดตามและบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เหตุการณ์
 3. การตรวจสอบการเตือนและการแจ้งเตือน:
  ใช้ระบบการเตือนและการแจ้งเตือนในเครือข่ายเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทำให้ทีมดูแลระบบได้รับข้อมูลทันทีเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 4. การวิเคราะห์และการตรวจสอบ:
  ใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์และหาสาเหตุ การใช้ NetFlow Analyzer สามารถช่วยในการตรวจสอบการกระทำและพฤติกรรมที่ผิดปกติในเครือข่าย
 5. การตอบสนองและการแก้ไข:
  หลังจากที่คุณรู้จักเหตุการณ์ คุณควรดำเนินการตอบสนองตามแผนที่ได้รับอนุมัติและพยายามแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยที่มีอุปกรณ์เสียหายน้อยที่สุด
 6. การเรียนรู้และการปรับปรุง:
  หลังจากเหตุการณ์ได้รับการแก้ไข คุณควรทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและการเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้น เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบและการตอบสนองในอนาคต
 7. การฝึกฝนและการพัฒนาทีม:
  ที่สำคัญที่จะมีทีมคนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ควรจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทีมให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

การรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในเครือข่ายคือกระบวนการซับซ้อนและต้องทำการเตรียมความพร้อมให้ดีเพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

การมีเครื่องมือที่สามารถตรวจจับแพ็กเกจได้มากๆ ต่อวินาที (PPS – Packets Per Second) 

อาจเป็นที่ต้องการหากคุณต้องการดูแลและตรวจสอบการกระทำในเครือข่ายของคุณอย่างละเอียดมาก ๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อคำแนะนำและข้อควรระวังที่ควรพิจรณา:

ข้อดี:

 • การตรวจจับแพ็กเกจได้มาก ๆ ต่อวินาทีช่วยให้คุณมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการกระทำในเครือข่าย เช่น การตรวจสอบปัญหาการประสิทธิภาพและการค้นหาความผิดปกติ
 • สามารถตรวจจับการโจมตีแบบ DDoS หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครือข่ายได้ดีขึ้น เนื่องจากคุณสามารถตรวจจับการส่งแพ็กเกจที่เป็นอันตรายได้มากขึ้น

ข้อควรระวัง:

 • การตรวจจับแพ็กเกจได้มาก ๆ ต่อวินาทีอาจสร้างปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นและทำให้เครือข่ายรับมือกับปริมาณข้อมูลที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นภาระหนักต่อระบบ
 • ควรมีการวางแผนและควบคุมในการเก็บรวบรวมข้อมูลแพ็กเกจ เนื่องจากข้อมูลมากมายอาจทำให้เกิดความวุ่นและยากต่อการวิเคราะห์
 • การตรวจจับแพ็กเกจในปริมาณมากอาจต้องใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูง คุณจะต้องใช้คำนึงถึงความสามารถของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเครือข่าย
 • การตรวจจับแพ็กเกจไม่ควรมองเป็นวิธีเดียวในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เครือข่ายควรมีระบบความปลอดภัยแบบอื่น ๆ อีกมากมายเช่น ระบบไฟร์วอลล์, IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System), และการตั้งค่าความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์

การตรวจจับแพ็กเกจในปริมาณมากต่อวินาทีเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์และรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและแนวทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ.

ต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันด้วยหรือไม่

 

การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันสามารถเป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่ายของคุณ การวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันมีข้อดีและข้อควรระวังดังนี้:

ข้อดี:

 1. การระบุปัญหาและความผิดปกติในเครือข่าย: การวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาและความผิดปกติในเครือข่ายได้รวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพได้อย่างทันที.

 2. การตรวจสอบการกระทำของผู้ใช้: การวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันช่วยในการตรวจสอบการกระทำของผู้ใช้ในเครือข่าย ที่อาจช่วยค้นหาการใช้งานที่ผิดปกติหรือไม่มีอำนาจในระบบ.

 3. การตรวจจับการโจมตี: การใช้เครื่องมือการตรวจจับการโจมตีร่วมกับการวิเคราะห์เครือข่ายช่วยในการตรวจจับและตอบสนองต่อการโจมตีต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ.

 4. การจัดการการปรับปรุง: การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายร่วมกันช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือปรับปรุงความปลอดภัย.

ข้อควรระวัง:

 1. ความซับซ้อน: การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันอาจทำให้ระบบซับซ้อนขึ้นและต้องการการบำรุงรักษาและการจัดการให้ดีมากขึ้น.

 2. ความสอดคล้องระหว่างเครื่องมือ: ในบางกรณี เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันอาจไม่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ควรระมัดระวังในการเลือกเครื่องมือและการใช้งานให้ถูกต้อง.

 3. ความต้องการทรัพยากร: การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันอาจต้องการทรัพยากรและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

การลงทุนในเครื่องมือการวิเคราะห์เครือข่ายร่วมกันขึ้นอยู่กับความต้องการและความซับซ้อนของเครือข่ายของคุณ แต่มีข้อดีมากในการเปิดเผยปัญหาและความผิดปกติในเครือข่ายให้รู้ในระหว่างเวลาเพื่อการควบคุมและปรับปรุงเครือข่าย

หากขาดการทำ Network Analysis จะเป็นอย่างไร

หากไม่มีระบบการตรวจจับแพ็กเกจในปริมาณมากในเครือข่าย จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำเนินการของเครือข่ายได้:

 • ความปลอดภัยน้อยลง: การตรวจจับแพ็กเกจเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยในเครือข่ายของคุณ หากคุณไม่มีระบบการตรวจจับแพ็กเกจในปริมาณมาก คุณจะมีความยากลำบากในการตรวจจับและตอบสนองต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นในเครือข่ายของคุณ เช่น การโจมตี DDoS หรือการแทรกแซงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม.
 • ความผิดปกติและปัญหาทางเครือข่าย: คุณอาจไม่สามารถระบุและแก้ไขปัญหาทางเครือข่ายอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ความผิดปกติและความหยุดชะงักในการทำงานของเครือข่ายมีอิทธิพลต่อธุรกิจและผู้ใช้สุดท้าย.
 • ข้อผิดพลาดและการติดต่อเสีย: หากไม่มีระบบการตรวจจับแพ็กเกจ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาในเครือข่าย คุณอาจไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้การติดต่อเสียและความไม่พร้อมในการให้บริการ.
 • ความไม่เต็มใจของผู้ใช้: ผู้ใช้สุดท้ายอาจไม่มีความพึงพอใจในการบริการเนื่องจากประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ต่ำและปัญหาการใช้งานที่มักเกิดขึ้น.

เพราะเหตุนี้ การมีระบบการตรวจจับแพ็กเกจในปริมาณมากอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการควบคุมและปกป้องเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การเลือกใช้เครื่องมือและระบบที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณอาจช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเครือข่ายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

“WhatsUpGold Flow monitor” เครื่องมือสำหรับทำ Network Analysis  

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์การโหลดข้อมูลเครือข่ายและการไหลข้อมูล (network traffic flow) ในระบบเครือข่าย คุณสมบัติของ WhatsUp Flow Monitor มีดังนี้:

 • การตรวจสอบการโหลดข้อมูลเครือข่าย: WhatsUp Flow Monitor สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการโหลดข้อมูลเครือข่ายจากอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการรับส่งข้อมูล, การใช้งานแบนด์วิดธ์, และการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ ในเวลาจริง.
 • การวิเคราะห์และรายงาน: ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการโหลดข้อมูลเครือข่ายเพื่อสร้างรายงานและกราฟแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและปัญหาในเครือข่ายได้.
 • การตรวจสอบและตรวจสอบการฝังรหัสการโจมตี: WhatsUp Flow Monitor อาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ช่วยในการตรวจสอบและตรวจสอบการฝังรหัสการโจมตี (intrusion detection) ในเครือข่าย ที่ช่วยในการระบุและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ในระบบเครือข่าย.
 • การติดตามแบบ Real-time: WhatsUp Flow Monitor สามารถให้ข้อมูลการโหลดข้อมูลเครือข่ายแบบ real-time ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะและปัญหาในเครือข่ายในขณะเกิดขึ้น.
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง: ซอฟต์แวร์นี้อาจมีคุณสมบัติที่ช่วยในการจัดการความเสี่ยงในระบบเครือข่าย อาจประกอบด้วยการแจ้งเตือนและการบันทึกข้อมูลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.
 • ความยืดหยุ่นและการกำหนดค่า: WhatsUp Flow Monitor อาจมีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าและปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรหรือระบบเครือข่ายในส่วนต่างๆ.

โดยสรุป, WhatsUp Flow Monitor เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์การโหลดข้อมูลเครือข่ายเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครือข่ายได้มากขึ้น. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันที่มีอาจต่างกันไปตามเวอร์ชันและการปรับแต่งของซอฟต์แวร์เอง.

Success Stories อื่นๆ